Kierunki

Studia doktoranckie

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII

WYDZIAŁ CHEMII

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY

WYDZIAŁ FIZYKI I ASTRONOMII

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI

WYDZIAŁ NAUK BIOLOGICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I PEDAGOGICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ PRAWA, ADMINISTRACJI I EKONOMII

^

Siedziba samorządu

Ul. Kręta 1/3. pok. 19

50-237 Wrocław

tel.: 71 315 11 11

email.: samorzad@doktoranci.uni.wroc.pl

Projekt i realizacja strony WWW

Krzemień Łukasz

email.: lukasz@krzemien.info