Samorząd Doktorantów UWr

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego

Sejmik Doktorantów 19 X 2016

Email Drukuj PDF

ZAPROSZENIE

Na posiedzenie Sejmiku Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego,  które odbędzie się w dniu
19 października 2016 r. (środa) o godz. 18:00  w siedzibie Samorządu, przy ul. Krętej 1, pok. 19


Proponowany porządek obrad:

 1. Przyjcie porządku obrad.
 2. Komunikaty i informacje (ref. Radosław Gil).
 3. Sprawozdanie ze spotkań konsultacyjnych MNiSW dot. opracowania nowych programów studiów doktoranckich (ref. Joanna Tomaszewska).
 4. Sprawozdanie z wyjazdu delegata Samorządu Doktorantów UWr na DFUP 15-18.09.2016 (ref. Joanna Tomaszewska).
 5. Sprawozdanie z wyjazdu delegata Samorządu Doktorantów UWr na Zjazd Nadzwyczajny KRD 08.10.2016 (ref. Joanna Tomaszewska).
 6. Organizacja Grilla dla Doktorantów (ref. Radosław Gil).
 7. Wolne wnioski (ref. Radosław Gil).
 8. Przyjęcie protokołu z posiedzenia z Sejmiku Doktorantów UWr z dnia 19 kwietnia 2016.
 9. Zamknięcie posiedzenia.
Zmieniony: środa, 05 października 2016 17:00
 

XI edycja dofinansowań indywidualnych dla doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego

Email Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 17 maja rozpoczyna się nabór wniosków o dofinansowania dla doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego.

Czas trwania edycji: 17 maja 2016 r. do 30 czerwca 2016 r.

Czas przyjmowania wniosków: od 17 maja, godzina 08:00:00.

Przyznana pula środków: 6 000,00 zł.

Maksymalne dofinansowanie indywidualne:
- na czynne uczestnictwo w konferencji krajowej 300,00 zł,
- na czynne uczestnictwo w konferencji zagranicznej 400,00 zł.


Środki przyznawane są na podstawie poprawnie złożonego wniosku. Poprawny wniosek należy złożyć najpierw drogą elektroniczną ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ) a następnie po mailowej akceptacji w ciągu 2 dni roboczych w wersji  papierowej (Dział Spraw Studenckich - Gmach Główny). Dofinansowania przyznawane są do moment wyczerpania się puli. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie czynnego udziału w konferencji, np. plan konferencji, link do strony albo mailowe (print screen) potwierdzenie od organizatora. Dofinansowania przyznawane są na przedsięwzięcia odbywające się w bieżącym roku kalendarzowym niezależnie od kwartału, w którym złożony został wniosek z zachowaniem terminu 21 dni przed danym wydarzeniem. Szczegółowe kryteria określa regulamin przyznawania dofinansowań zatwierdzony przez Radę Doktorantów UWr 8 lutego 2016 r.

Decyduje kolejność poprawnych zgłoszeń na adres email.

Przypominamy, że koszt opłaty konferencyjnej rozliczany będzie tylko wyłącznie na podstawie faktury wystawione na dane:

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
pl. Uniwersytecki 1
50-137 Wrocław
NIP: 896-000-54-08
Regon: 000001301

Szczegóły w Uchwale Rady Doktorantów UWr nr 5/2016 oraz Regulaminie przyznawania dofinansowania.

Wzór wniosku [nowy wzór od 1.04.2015 r].
Przykładowo wypełniony wniosek.

Wyniki oceny wniosków
Najczęściej zadawane pytania

Zmieniony: wtorek, 17 maja 2016 06:04
 

Wybory 2016

Email Drukuj PDF

UCHWAŁA

Rady Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego nr RD/VI/3/2016

w sprawie wyborów do Wydziałowych Rad Doktorantów oraz Sejmiku Doktorantów UWr

Działając w oparciu o § 6 ust. 1 Ordynacji Wyborczej Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego, stanowiącej załącznik do Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Doktorantów UWr niniejszym zarządza wybory do Wydziałowych Rad Doktorantów oraz Sejmiku Doktorantów UWr. Szczegółowy harmonogram i sposób wyborów na poszczególnych wydziałach zostaną określone przez Komisję Wyborczą Samorządu Doktorantów UWr.

Przewodniczący Rady Doktorantów UWr

 

mgr Radosław Gil

Skan uchwały: Uchwała Rady Doktorantów UWr nr 3/2016

Zmieniony: czwartek, 14 kwietnia 2016 20:35
 


Strona 1 z 11

Logowanie