Wybory nowych władz Krajowej Reprezentacji Doktorantów

W dniach 1-3 grudnia w Warszawie odbył się XIV Zjazd Delegatów, który dokonał wyboru nowych władz statutowych Krajowej Reprezentacji Doktorantów oraz przyjęcia rocznych sprawozdań z działalności Przewodniczącego, Zarządu i Komisji Rewizyjnej Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

Na funkcję Przewodniczącej Krajowej Reprezentacji Doktorantów wybrano: Ewelinę Pabjańczyk-Wlazło (Politechnika Łódzka).

Zjazd Delegatów dokonał również wyboru nowego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Krajowej Reprezentacji Doktorantów na kadencję 2017 w skład których weszli:

Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów:

 • Marcin Błaszcz (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie)
 • Łukasz Kierznowski (Uniwersytet w Białymstoku)
 • Anna Kuklińska (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu)
 • Kamil Rudol (Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk)
 • Joanna Tomaszewska (Uniwersytet Wrocławski)
 • Agnieszka Żyra (Politechnika Krakowska)

Komisja Rewizyjna Krajowej Reprezentacji Doktorantów

 • Michał Gajda (Politechnika Warszawska)
 • Igor Kilanowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
 • Zbigniew Kubiatowski (Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk)
 • Wojciech Sajdak (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
 • Małgorzata Wesołowska (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Więcej info: http://krd.edu.pl/wybory-nowych-wladz-statutowych-krajowej-reprezentacji-doktorantow-3/

^

Siedziba samorządu

Ul. Kręta 1/3. pok. 19

50-237 Wrocław

tel.: 71 315 11 11

email.: samorzad@doktoranci.uni.wroc.pl

Projekt i realizacja strony WWW

Krzemień Łukasz

email.: lukasz@krzemien.info